Dịch vụ

Tàu hỏa luôn là lựa chọn số 1 về phương tiện di chuyển của du khách khi đến với Sapa, nhưng Quý khách chưa biết mác tàu nào là phù hợp với quỹ thời gian của mình, hãy tham khảo Bảng giờ chạy tàu mà chúng tôi cung cấp để có phương án tối ưu nhất.
Ga tàu SP1 SP3 LC1 LC3 SP7 SP5 Ga tàu SP2 SP4 LC2 LC4 SP8 SP6
Hà Nội 21.10 21.50 22.00 6.10 20.35 19.40 Lào Cai 20.50 20.45 18.45 9.15 19.30 18.55
Việt Trì     00.09
00.12
8.19
8.22
    Phố Lu 21.12
21.15
21.52
21.55
19.52
19.57
10.40
10.50
20.37
20.40
20.02
20.06
Yên Bái 1.00
1.20
1.52
2.05
2.38
2.53
10.41
10.56
0.20
0.35
23.24
23.42
Bảo Hà   22.38
22.41
20.40
20.45
11.45
11.50
21.23
21.26
20.49
20.53
Bảo Hà 3.30
3.33
4.16
4.19
5.15
5.20
13.58
14.03
2.55
2.58
2.25
2.28
Yên Bái 0.18
0.32
1.09
1.24
23.09
23.25
14.57
15.12
23.39
23.54
23.13
23.28
Phố Lu 4.11
4.16
5.02
5.06
6.03
6.13
14.58
15.08
3.41
3.44
3.11
3.14
Việt Trì     1.55
1.58
17.40
17.46
   
Lào Cai 5.25 6.15 7.20 16.35 4.55 4.22 Hà Nội 4.35 5.10 4.05 20.15 4.05 3.40

 

                                                                (BẢNG GIỜ TÀU ĐỊA PHƯƠNG HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ NỘI

 

Bảng Giá Vé tàu HN-LC-HN: Toa Tàu Orient Express

HÀ NỘI - LÀO CAI - HÀ NỘI TOA TẦU ORIENT EXPRESS

(áp dụng từ 1.12.2010)                     

Hạng chỗ

Mác tàu

Giờ đi

Giờ đến

Mác tàu

Giờ đi

Giờ đến

Gía vé 1 chiều

VIP CABIN (02 giường)

Sp1

21h10

5h05

Sp2

20h10

4h20

2.9 triệu

ORIENT – PRIVATE CABIN (Buồng riêng)

SP1,3

21h10

21h50

5h05

06h15

SP2,4

20h10

21h00

4h20

05h15

2.7 triệu

Khoang 4 giường ốp gỗ nằm mềm điều hoà  Orient Deluxe Cabin

SP1,3

21h10

21h50

5h05

06h15

SP2,4

20h10

21h00

4h20

05h15

700.000

Khoang 4 giường nằm mềm ốp gỗ điều hoà      

SP1,3

21h10

21h50

5h05

06h15

SP2,4

20h10

21h00

4h20

05h15

650.000

Khoang 4 giường nằm mềm điều hoà      

SP5,7

19h35

20h35

4h20

4h35

SP6,8

21h30

19h30

7h05

4h15

600.000

Khoang 6 giường nằm cứng điều hoà ốp gỗ      

SP3

21h50

06h15

SP4

21h00

05h15

500.000

Khoang 6 giường nằm cứng điều hoà       

SP 5,7

SP 6,8

420.000

Ngồi mềm điều hòa

SP3,7

SP 4,8

235.000